transmisje

Sport Wałbrzyski - co dzieje się na stadionach?

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
2012-06-06 10:52 - Newsy

 Kilkanaście tysięcy osób odwiedziło już podczac tegorocznej zimy kryte lodowisko w Świdnicy.Obecnie jest to jedyny, czynny tego typu obiekt na Dolnym Śląsku, wśród pełnowymiarowych obiektów olimpijskich. W najbliższych miesiącach na lodowisku odbędą się dwie ważne imprezy. 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:51 - Newsy

 Od 5lat działa w Wałbrzychu grupa taneczna Tric. 15 młodych, zapalonych dziewcząt 2 razy w tygodniu podnosi swoje umiejętności. To jedyna formacja w naszym mieście parająca się stepem. Choreografem i jej kierownikiem artystyczny jest Jadwiga Kostkiewicz. Tancerki mają już na swoim koncie szereg sukcesów. Zajęły między innymi I miejsce w Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Świdnicy. Reprezentowały nasz kraj na mistrzostwach świata w niemieckim Riese, zajmując tam 8 miejsce. Teraz przed nimi międzynarodowy przegląd zespołów tanecznych w Koninie. Na co dzień młode artystki z Tric-u ćwiczą w Zespole Szkół Integracyjnych nr 26. Występny na coraz bardziej profesjonalnych estradach, wymagają od tancerek nie tylko wyśmienitego przygotowania, o które dbają instruktorzy. Potrzebne są też nowe stroje i profesjonalne obuwie do stepowania. – Na razie radzimy sobie jak możemy, jednak występy na międzynarodowych turniejach zobowiązują- mówi Jadwiga Kostkiewicz kierownik artystyczny formacji. Para profesjonalnego obuwia kosztuje ok. 250 złotych. Aby nie zmarnować młodych talentów, które z każdym występem zbliżają się do światowej czołówki w tej dziedzinie, zawiązała się grupa prywatnych osób wspierający tancerki. – Działalność zespołu finansowana jest przez cały czas ze szkolnej kasy. Wszystko dzięki wyrozumiałości i zapale Jolanty Znamierowskiej – dyrektora szkoły.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:50 - Piłka nożna

Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego kraju, po raz pierwszy takiej rangi impreza sportowa będzie miała miejsce w Polsce. W celu spełnienia określonych wymagań wybudowano nowoczesne stadiony sportowe o wysokich standardach europejskich. Stadion w Warszawie zaczęto budować w roku 2009, jednak nie został on ukończony w planowanym terminie w czerwcu 2011. Prace budowlane przeciągnęły się do kwietnia 2012 roku. Ogólnie przedsięwzięcie to pochłonęło duże nakłady finansowe, koszt przekroczył 2 mld złotych. Stadion w Gdańsku jest uważany za jeden z najpiękniejszych obiektów przeznaczonych na EURO 2012. 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:49 - Newsy

W większości miast polskich działają ośrodki sportowe mające na celu upowszechnianie sportu oraz rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Często ich działalność jest połączona z aktywnym wypoczynkiem i rekreacją. Ośrodki takie są organizatorami wielu imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców danego rejonu. W ramach ośrodków działa wiele sekcji sportowych, w których można rozwijać swoje zainteresowania. W 1964 roku został utworzony Centralny Ośrodek Sportu, do jego głównych zadań należało przygotowanie zawodników biorących udział w olimpiadach, a także szkolenie sportowców. Posiada on do dyspozycji wiele obiektów sportowych i rekreacyjnych w różnych rejonach Polski. W miejscowościach górskich działają ośrodki sportów zimowych. Wykorzystuje się tutaj naturalne warunki terowe, walory krajobrazowe dla bazy sportowej. Z ofert ośrodków mogą korzystać nie tylko osoby uprawiające sport zawodowo, swoje usługi kierują również w stronę amatorów, turystów.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:48 - Piłka nożna

 Kluby sportowe są jednostką podstawową w strukturze organizacji sportowych. Spełniają one bardzo ważne funkcje, głównym ich celem jest utworzenie drużyny sportowej, gotowej do rywalizacji w wybranej dziedzinie sportu. Uczniowski Klub Sportowy ma najbliższy kontakt z młodzieżą szkolną, dzięki niemu wiele dzieci i młodzieży utalentowanej ma możliwość rozwijania swoich umiejętności.
Bardzo popularne są piłkarskie kluby sportowe, które działają jako organizacje amatorskie lub zawodowe. W Polsce działa około 6000 klubów piłkarskich, które uczestniczą w rozgrywkach na różnym poziomie zaawansowania, czasami dochodzą nawet do Ekstraklasy, a czasami pozostają w Klasie C. Ekstraklasa stanowi najwyższy szczebel w pozycji piłkarskiej, zaliczają się do niej najlepsze drużyny.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:48 - Zawody i wydarzenia sportowe

 Na terenie kraju istnieje wiele szkół sportowych różnego stopnia, w których mogą się kształcić uczniowie o zdolnościach sportowych. Od najmłodszych lat dzieci mogą uprawiać sport na zajęciach wychowania fizycznego, przeważnie wtedy odkrywają swoje talenty lub zainteresowania w kierunku wybranych dyscyplin. W późniejszym wieku mogą zapisać się do szkół sportowych na poziomie gimnazjalnym, licealnym. Zapewniają one wykwalifikowana kadrę nauczycielską oraz szereg zajęć z wybranych dyscyplin sportowych przeważnie na obiektach należących do klubów sportowych, wyposażonych odpowiedni sprzęt. Oprócz edukacji sportowej realizuje się program nauczania przeznaczony dla tego typu szkół.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:47 - Zawody i wydarzenia sportowe

 Jest to impreza sportowa o charakterze międzynarodowym organizowana co 4 lata. Tradycja igrzysk wywodzi się z czasów starożytnych. W Olimpii w roku 776 p.n.e. odbyły się one po raz pierwszy ku czci boga Zeusa. Ówczesne przepisy pozwalały na uczestnictwo w zawodach tylko mężczyznom, tylko oni mogli walczyć o zwycięstwo. Nagrodą dla najlepszych był wieniec wykonany z gałązek oliwnych, w późniejszych czasach były nagrody pieniężne. W czasie igrzysk zawieszano wszelkie działania wojenne, nie wykonywano kar śmierci, wstrzymywano również wszelkie spory i sprawy sądowe. Ogłaszany był tzw. pokój boży. Symbolem Olimpiady był święty ogień rozpalany w świątyni olimpijskiej, następnie przekazywano go biegaczom, którzy musieli go dostarczyć do miejsca igrzysk. Tradycję igrzysk kontynuowano do roku 393n.e., kiedy to cesarz Teodozjusz Wielki zniósł ten zwyczaj. Stwierdził on bowiem, że sięgają one czasów pogańskich i nie powinny być powtarzane w krajach chrześcijańskich.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:47 - Zawody i wydarzenia sportowe

 Początkowo uprawiano tylko dziewięć dyscyplin sportowych, obecnie ich liczba znacznie wzrosła. Międzynarodowy Komitet Olimpijski odnotował 28 dyscyplin, które odbywają się oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn. W każdej z nich wyróżnia się wiele konkurencji. Część dyscyplin jest przeznaczona na okres letni, a część na czas zimowy. Opracowano przepisy dotyczące wpisania nowych dyscyplin do programu olimpijskiego. Dla konkurencji kobiecych wymaga się uprawianie jej w 40 krajach na 3 kontynentach, dla mężczyzn wymagania obejmują 4 kontynenty i 75 państw. Wśród dyscyplin letnich można wyróżnić m.in. gimnastykę. Stanowi ona bardzo ciekawe widowisko dla oglądających, zawodnicy przedstawiają różne układy z wykorzystaniem określonego sprzętu dodatkowego. Do wykonania niektórych pozycji potrzebna jest wyjątkowa sprawność, niemalże akrobatyczna. W ramach tej dyscypliny istnieje gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna oraz skoki na trampolinie.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:47 - Zawody i wydarzenia sportowe

 Do uprawiania takich dyscyplin niezbędne są odpowiednie warunki klimatyczne, dlatego też organizowane są w krajach spełniających te wymagania. Bardzo popularnym sportem jest narciarstwo. Zawodnik zostaje wyposażony w narty i kijki, które pozwalają mu na wykonywanie określonych ewolucji. W tej dyscyplinie wyróżnia się wiele odmian, np.: narciarstwo klasyczne. Skoki narciarskie należą do narciarstwa klasycznego. Odbywają się one na specjalnie wybudowanych obiektach, które musza spełniać wiele wymagań pod względem bezpieczeństwa. Buduje się skocznie o różnej wielkości, od małych do mamucich, umożliwiają one skoki na różna odległość. Biegi narciarskie są sportem wymagającym dużego wysiłku od zawodnika, angażuje wszystkie główne mięśnie. Można tu wymienić technikę dowolną, klasyczną, a także szereg ich odmian.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-06-06 10:46 - Zawody i wydarzenia sportowe

 Sport jest takim rodzajem działań człowieka, który ma na celu podnoszenie ogólnej sprawności organizmu, zachowania lepszego stanu zdrowia, a także osiągnięcie odpowiedniej sylwetki. Pojęcie to jest związane z rywalizacją, dążeniem do osiągnięcia jak najlepszych wyników w ramach wcześniej ustalonych reguł. Sport można uprawiać indywidualnie lub w grupach, wyczynowo lub zawodowo. Może on być uprawiany przez osoby nie mające dużego doświadczenia, w różnym wieku w zależności od możliwości fizycznych i zainteresowań. Istnieje wiele dyscyplin sportowych, w których można się realizować . W zależności od pory roku można wyróżnić sporty zimowe, letnie. Wśród sportów zimowych popularne jest łyżwiarstwo, narciarstwo, sporty letnie mają szerszy zakres i można je uprawiać praktycznie bez ograniczeń. W kraju i za granicą działają różne organizacje sportowe.

czytaj więcej... (kliknij)

ARCHIWUM